Proiect de cercetare: PN-III-P2-2.1-BG-2016- 0089

Acronim: FERMPROLACT

 

Proiect finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CNCS – UEFISCDI

 

Titlu: Diversificarea gamei sortimentale și imbunătățirea calității produselor lactate fermentate din cadrul S.C. TUDIA S.R.L. Suceava

 

Perioada: : 1/10/ 2016 – 30/07/2018

 

Numar contract: Număr contract: : 10BG/2016

 

Director proiect: Conf. univ. ec. dr. ing. Adriana DABIJA

 

Facultatea de Inginerie Alimentară, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România

 

E-mail: adriana.dabija@fia.usv.ro

 

Web-page: www.fia.usv.ro/fermprolact