Proiect de cercetare: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0136

Acronim: VALPRODNUT

 

Proiect finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CNCS – UEFISCDI

 

Titlu: Valorificarea superioară a subproduselor din vinificaţie în crearea de noi produse de panificaţie îmbunătăţite nutriţional

 

Perioada: : 1/11/2016 – 31/10/ 2018

 

Numar contract: Număr contract: : 17 BG/2016

 

Director proiect: Conf. univ. dr. ing. Silvia MIRONEASA

 

Facultatea de Inginerie Alimentară, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România

 

E-mail: silviam@fia.usv.ro

 

Web-page: www.fia.usv.ro/grapemixflour