Proiect de cercetare: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0097

Acronim: INOVALPROD

 

Proiect finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, UEFISCDI

 

Titlu: Studiu privind implementarea la nivel industrial a unor soluții inovative de mărire a termenului de valabilitate al produselor din păstrăv

 

Perioada: : 25.07.2017 – 31.12.2017

 

Numar contract: 102CI ⁄ 2017

 

Responsabil de proiect Furnizor de servicii: Conf. univ. ec. dr. ing. Adriana DABIJA

 

Facultatea de Inginerie Alimentară, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România

 

E-mail: adriana.dabija@fia.usv.ro

 

Web-page: www.fia.usv.ro/www/INOVALPROD