DOCTOR HONORIS CAUSA


Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Profesor dr. GHEORGHE CÂMPEANU

                                              LAUDATIO

Propunerea Senatului Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava de a-i conferi domnului Profesor univ. dr. Gheorghe Câmpeanu înaltul titlu de Doctor Honoris Causa a avut în vedere contribuţiile ştiinţifice şi profesionale de excepţie din domeniul biotehnologiilor, înaltul prestigiu profesional, precum şi relaţiile speciale ale Domniei Sale cu instituţia de învăţământ superior sucevean.

Omagiem astăzi un mare chimist, un mare om de ştiinţă, o mare personalitate a lumii universitare din România, care şi-a pus întreaga viaţă, inteligenţă şi putere de muncă în slujba promovării ştiinţei.

                            DESCHIDE GALERIE FOTO

Domnul Profesor univ. dr. Gheorghe Câmpeanu s-a născut la data de 1 octombrie 1936 în comuna Bâlta, judeţul Gorj.

A urmat cursurile Liceului teoretic Tudor Vladimirescu din Târgul Jiu, secţia reală, obţinând diploma de bacalaureat în anul 1956. Urmează apoi cursurile şcolii Tehnice Comerciale din Arad până în anul 1958.

 În perioada 1958 - 1963 a fost student al Facultăţii de Chimie din cadrul Universităţii Bucureşti.

După absolvire a fost repartizat la Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu din Bucureşti, ocupând postul de preparator la Catedra de Chimie şi Biochimie.

 În 1964 a fost numit şef de laborator la Laboratorul de Chimie şi Biochimie Vegetală.

 În perioada 1969 - 1977 a ocupat posturile de asistent universitar şi şef de lucrări la Facultatea de Horticultură a Institutului Agronomic Nicolae Bălcescu din Bucureşti, devenit între timp Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Cercetările doctorale efectuate în perioada 1970 – 1976 s-au finalizat cu obţinerea titlului de doctor în chimie la Institutul Politehnic Bucureşti.

Continuând activitatea universitară şi de cercetare în domeniul chimiei şi biochimiei, domnul Prof. dr. Gheorghe Câmpeanu a ocupat prin concurs în anul 1991 postul de conferenţiar universitar şi în anul 1995 postul de profesor titular la Catedra de Chimie şi Biochimie Vegetală din cadrul Facultăţii de Horticultură.

Domnul Prof. Dr. Gheorghe Câmpeanu a devenit, începând cu anul 1998, conducător de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe Agricole şi Silvice, la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, contribuind la formare a 74 de doctori în domeniul Horticultură.

Domnul Profesor Gheorghe Câmpeanu a propus şi a participat activ la înfiinţarea Facultăţii de Biotehnologii, în anul 1994, cu specializările: Biotehnologii Industriale, Biotehnologii Medical Veterinare şi Biotehnologii Agricole, fiind ales Decan al facultăţii în anul 1996.

Pe lângă acest parcurs profesional şi didactic, spirit neobosit de intelectual angajat în profesie şi învăţământul universitar, domnul Prof. dr. Gheorghe Câmpeanu s-a implicat permanent în perfecţionarea proprie participând, în perioada 1998 – 2001, la stagii de specializare în domeniul biotehnologiilor industriale, agricole, medical-veterinare în Belgia, Franţa, Anglia, Portugalia, Grecia, Italia, Spania, Egipt.

Domnul Prof. Gheorghe Câmpeanu este membru fondator şi preşedinte al Centrului de Biochimie Aplicată şi Biotehnologie - BIOTEHNOL – Centru de excelenţă în domeniul biochimiei şi biotehnologiilor.

De-a lungul a 50 de ani de activitate profesională, Domnul Profesor Gheorghe Câmpeanu a publicat 24 de cărţi în edituri recunoscute în domeniul chimiei, biochimiei şi biotehnologiilor.

Rezultatele cercetărilor întreprinse de Domnul Prof. dr. Gheorghe Câmpeanu au fost prezentate în cadrul a 104 conferinţe naţionale şi internaţionale, au fost publicate în peste 288 de lucrări ştiinţifice şi au făcut obiectul a 6 brevete de invenţie.

 A fost director sau membru în 40 de proiecte interne şi internaţionale din domeniul horticulturii şi biotehnologiilor.

Ca urmare a calităţii lucrărilor şi a elaborării de noi tehnologii a primit premii internaţionale, dintre care amintim: Premiul I la Expoziţia Internaţională de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii noi Inventica 2006 – Ediţia a X-a, Bucureşti, Premiul Arca Zagreb – Croaţia, iunie 2007, medalie de aur la Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii noi Inventika 2007 Bucureşti, medalie de aur cu menţiune la “The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation Brussels”.

 Ca urmare a activităţii sale prodigioase, Domnul Prof. dr. Gheorghe Câmpeanu a fost ales membru al Secţiei de Ştiinţe Chimice din cadrul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al Societăţii Române de Biochimie şi Biologie Moleculară, membru al American Association for the Advancement of Science, membru al European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA), membru al Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), membru al New York Academy of Science, membru al American Chemical Society, membru al Societăţii Romane de Chimie, membru în colectivele de redacţie ale unor reviste naţionale: Lucrări Ştiinţifice USAMV Bucureşti, Roumanian Biotechnological Letters, Progrese în Biotehnologie, expert evaluator pentru programe de cercetare naţionale - BIRD, CNCSIS, CNFIS, MEN, EUROSTAT.

 Acestor temeinice calități științifice li se adaugă și trăsături umane deosebite care i-au permis să fie nu numai un cercetător de cea mai înaltă ținută, dar și un dascăl, un creator de școală, implicat cu dăruire în formarea noilor generații.

Profesor generos și captivant, Domnul Gheorghe Câmpeanu a știut, în cursul îndelungatei sale cariere universitare, să împace rigoarea și precizia cerute de disciplinele tehnice cu naturalețea intelectuală a unui spirit liber și superior.

Sunt câteva din argumentele pentru care Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava îi acordă înalta distincţie de Doctor Honoris Causa Domnului Prof. dr. Gheorghe Câmpeanu, ca un semn al recunoaşterii incontestabilei valori umane, a unei întregi vieţi dedicate studiului, creaţiei ştiinţifice şi tehnice, pentru progres şi bunăstare.

 

 
Stiri & Anunturi

Citeste mai mult

  Anunt propunere suspendare bursa decembrie 2019

Citeste mai mult

  ANUNȚ IMPORTANT IN ATENȚIA ȘEFILOR DE GRUPE. Fișele de programare a colocviilor și examenelor pentru sesiunea de iarna din anul universitar 2019-2020...

Citeste mai mult

  Anunt in atentia studentilor din anul de studiu II - studii universitare de masterat

Citeste mai mult

  Anunt - Lipsa condici de prezenta noiembrie 2019

Citeste mai mult

  Studenti bursieri fara COD IBAN 18.11.2019

Citeste mai mult

  Studenti bursieri fara COD IBAN

Citeste mai mult

  Erasmus+ Open Doors

Citeste mai mult

  CONT IBAN - BURSE 2019-2020

Citeste mai mult

  Burse sem. I  2019 2020

Citeste mai mult

  Anunt decontare 50% abonamente si bilete de calatorie

Citeste mai mult

  Rezultate evaluare dosare bursă de performanță semestrul I an universitar 2019/2020

Citeste mai mult

  Lista studentilor care nu au achitat taxele pentru disciplinele nepromovate semestrul I 2019-2020

Citeste mai mult

  Asociatia Bakery School Romania este in căutare de profesori in industria alimentară (panificatie) pentru un parteneriat in sistem dual .....

Citeste mai mult

  Miercuri, 16 octombrie 2019, FIA va sarbatori impreuna cu SC Mopan SA ziua internationala a alimentatiei.

Citeste mai mult

  Solina ROMANIA este in cautarea unui inginer pentru statia pilot de la Sintimbru, langa Alba Iulia.

Citeste mai mult

  Burse sem. I 2019/2020

Citeste mai mult

  Planificare grupe anul I 2019-2020

Citeste mai mult

  Situatia la inscriere pentru admiterea din septembrie 2019

Citeste mai mult

 Acte subventie cazare 2019

Citeste mai mult

 Ghid disertatie FIA 2018 - 2019

Citeste mai mult

 Ghid diploma FIA 2018 - 2019

Citeste mai mult

 Metodologia examenului de finalizare a studiilor - examenul de diploma