DOCTOR HONORIS CAUSA


LAUDATIO în onoarea Domnului Prof. univ. dr. Nicolai POMOHACI cu ocazia decernării titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava Doamnelor şi Domnilor membri ai Senatului, Onorat auditoriu,

                                             

Avem deosebita plăcere de a avea în mijlocul nostru o personalitate marcantă a ştiinţei şi tehnicii, distins dascăl, cercetător, vrednic şi priceput conducător, cu realizări greu de egalat pe multiple planuri. Ne-am reunit astăzi în acest cadru festiv pentru a lua parte la un moment notabil din viaţa instituţiei noastre, şi anume, ceremonia de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa Domnului profesor universitar doctor Nicolai POMOHACI. Este un adevărat privilegiu pentru familia academică suceveană să poată oferi această distincţie, ca semn al recunoaşterii unei bogate activităţi didactice, de cercetare şi inovare în domeniul tehnic, unui membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti”, Bucureşti, membru al Academiei Italiene al Viei şi Vinului, Sena, Italia. Caracterul special al ceremoniei de astăzi provine din plurivalenţa personalităţii pe care o omagiem. În primul rând elogiem activitatea unei personalităţi pregnante din domeniul ştiinţei, în al doilea rând celebrăm un distins şi reputat specialist în viticultură şi oenologie, laureat al Premiului Oficiului Internaţional al Viei şi Vinului -Paris, prima distincţie internaţională în domeniul oenologiei acordată pentru ţara noastră şi în acelaşi timp ne exprimăm recunoştinţa faţă de un adevărat prieten al Universităţii noastre, care a sprijinit din plin şi total dezinteresat dezvoltarea învăţământului de profil alimentar şi silvic. Deşi calităţile enumerate anterior, cât şi realizările din activitatea ştiinţifică a Domnului Profesor Nicolai POMOHACI sunt binecunoscute de către membrii comunităţii academice sucevene, voi încerca să evidenţiez succint faţetele complexei sale personalităţi. Domnul profesor Nicolai POMOHACI s-a născut la 28 noiembrie 1930 într-o familie de ţărani cu nouă copii, în comuna Marginea, la marginea de sus a Ţării Moldovei, în dulcea Bucovină. Şcoala primară a urmat-o în satul natal, având parte de învăţători cu aleasă dăruire pedagogică, pe care nu uită niciodată să-i menţioneze în rândul celor care i-au şlefuit personalitatea. Începând cu anul 1942 studiază la prestigiosul liceu de băieţi Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuţi. În anul 1950, intră prin concurs la Facultatea de Horticultură din Bucureşti, împlinindu-şi astfel visul care l-a urmărit mereu, încă din copilărie. În ultimul an de facultate lucrează ca pivnicer la Întreprinderea de Vinuri Bucureşti, iar după absolvirea facultăţii, ca şef de secţie la o unitate agricolă de stat din comuna Găneşti, judeţul Mureş. În anul 1958 obţine transferul la Grupul Şcolar Horticol Fălticeni unde activează ca profesor de specialitate şi director al liceului până în anul 1960, iar în paralel director adjunct la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava. În 1960 obţine, prin concurs, un post de asistent la Institutul Agronomic Bucureşti (în prezent USAMV – Bucureşti), parcurgând cu succes până în 1990 toate etapele afirmării profesionale, de unde şi soliditatea inatacabilă a performanţelor sale. În 1966 obţine titlul de doctor în agronomie, specialitatea viticultură şi oenologie cu tema: “Studiul regimului de irigare şi fertilizare la soiurile pentru struguri de masă în zona solului brun-roşcat de pădure”, care a trezit interes specialiştilor din ţară şi de peste hotare. Urmează stagii de specializare la Institutul de Fizică Atomică – Academia Română Bucureşti, Curs pentru utilizarea izotopilor radioactivi”, Cursuri FAO “Ameliorarea producţiei viticole”, Bucureşti, la Universitatea din Novi Sad şi Beograd-Zemun- Jugoslavia, Universitatea din Perugia-Italia, Institutul de Agricultură din Paris, universităţi din Gruzia, Italia, Germania, Belgia, Grecia. În învăţământul universitar a ocupat pe rând, toate funcţiile începând cu cea de şef de catedră, Viticultură şi Vinificaţie, 1974-1982, Prodecan, 1970-1971 Facultatea de Horticultură, Decan, 1990-1992, Facultatea de Horticultură, Secretar ştiinţific al USAMV Bucureşti, 1973-1974, Rector, 1993-2000, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti. În calitate de vicepreşedinte ales în Consiliul Naţional al Rectorilor din România, a militat pentru modernizarea planurilor şi programelor de învăţământ, pentru ridicarea prestigiului învăţământului românesc. Ca membru în biroul Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică, domnul profesor Nicolai POMOHACI a avut un rol deosebit în evaluarea şi acreditarea specializărilor din domeniul agricol, alimentar, silvic, şi de medicină veterinară din ţară. A fost membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, secretar al Comisiei de Agricultură şi Silvicultură, 1993-2000. Recunoscut ca o personalitate ştiinţifică de către societăţile academice din ţară şi străinătate, distins şi reputat specialist în viticultură şi oenologie, domnul profesor Nicolai POMOHACI este membru al Oficiului Naţional al Viei şi Vinului din 1996, Preşedintele Secţiei de Oenologie a Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, 1994-2000, membru în Colegiul Consultativ al Revistei “Forum” al M.E.C., 1994-2000, membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei “Fermierul”, 1993-1998, Fondator şi Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Revistei “Agricultorul român”, 1999-2000 şi Vicepreşedinte din anul 2001 şi până în prezent, Vicepreşedinte al Societăţii Inginerilor Agronomi din România, din 1996 şi până în prezent, Fondator şi Preşedinte al Asociaţiei “Frăţia viei şi vinului din România” din 1999, Prim vicepreşedinte al Societăţii Horticultorilor din România din anul 2000 şi până în prezent. Activitatea de cercetare şi didactică s-a concretizat în 377 lucrări publicate în edituri şi reviste, bazate pe o vastă documentare din literatura de specialitate dar şi pe rezultatele cercetărilor proprii şi pe constatări de viaţă, constând în 37 tratate, monografii, studii şi manuale, 75 de comunicări ştiinţifice, 81 articole în reviste de specialitate, 40 articole de popularizare a ştiinţei hortiviticole, 60 de articole cu caracter metodico-didactic, 45 recenzii ştiinţifice şi traduceri publicate, 16 lucrări litografiate, peste 25 de intervenţii pe posturile de radio şi TV, recomandări pentru producţie şi inovaţie, interviuri publicate în presă. Dintre cele mai importante lucrări se menţionează: Ampelografia RSR, vol. I, Oenologie, distinsă cu premiul Oficiului Internaţional al Vinului, Tehnologia culturilor horticole, Producerea şi îngrijirea vinurilor. Dintre domeniile şi tematicile abordate se menţionează: organografia şi anatomia viţei–de–vie, refacerea viilor afectate de ger sau grindină, biochimismul viţelor atacate de cancerul bacterian, studiul unor biotipuri de viţă-de-vie, îmbunătăţirea proceselor tehnologice în vinificarea primară, tehnologii pentru ameliorarea culorii vinurilor şi îmbunătăţirea tehnologiei de obţinere a distilatelor din fructe. Lucrările publicate au fost apreciate cu numeroase premii precum: Premiul Oficiului Internaţional al Viei şi Vinului-Paris pentru cartea de “Oenologie” 1983, Premiul “Teodor Bordeianu” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti pentru lucrarea “Horticultura României de-a lungul timpului” (5 volume) 2008, Premiul “Teodor Bordeianu” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 2010 şi Premiul “I.F. Radu” al Academiei Oamenilor de Ştiinţe din România 2009, pentru cartea “Producerea băuturilor alcoolice tradiţionale”, Premiul “Gheorghe Ionescu Şişeşti” al Academiei Române pentru lucrarea “Horticultura României de-a lungul timpului”, 2010. Generozitatea şi profesionalismul domnului profesor Nicolai POMOHACI s-a răsfrânt şi asupra celor 23 de doctoranzi ai săi, pe care i-a îndrumat în specialitatea Viticultură şi Oenologie şi pentru care a constituit un model demn de urmat. Pentru meritele profesionale deosebite, pentru implicarea în viaţa comunităţilor în care a activat a fost distins cu titlul de Cetăţean de onoare al Municipiului Rădăuţi, 2005, Cetăţean de onoare al localităţii Bixad, judeţul Satu Mare, 2005, Cetăţean de onoare al comunei Marginea, judeţul Suceava, 2007, Ordinul ştiinţific naţional “PENTRU MERIT” în grad de Ofiţer, “Meritul Academic” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani. Domnul profesor Nicolai POMOHACI a acoperit o arie vastă de preocupări, creator de şcoală şi valori ştiinţifice, a fost şi este un motor al schimbărilor pozitive prin cunoaştere, prin acţiuni bine concertate, prin experienţă şi trăire umană. Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului academician Nicolai POMOHACI, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava face gestul meritat de recunoaştere a valorii sale ştiinţifice, a unei întregi vieţi dedicate studiului, creaţiei ştiinţifice, promovării valorilor naţionale în marea ştiinţă universală.
Stiri & Anunturi

Citeste mai mult

  Anunt propunere suspendare bursa decembrie 2019

Citeste mai mult

  ANUNȚ IMPORTANT IN ATENȚIA ȘEFILOR DE GRUPE. Fișele de programare a colocviilor și examenelor pentru sesiunea de iarna din anul universitar 2019-2020...

Citeste mai mult

  Anunt in atentia studentilor din anul de studiu II - studii universitare de masterat

Citeste mai mult

  Anunt - Lipsa condici de prezenta noiembrie 2019

Citeste mai mult

  Studenti bursieri fara COD IBAN 18.11.2019

Citeste mai mult

  Studenti bursieri fara COD IBAN

Citeste mai mult

  Erasmus+ Open Doors

Citeste mai mult

  CONT IBAN - BURSE 2019-2020

Citeste mai mult

  Burse sem. I  2019 2020

Citeste mai mult

  Anunt decontare 50% abonamente si bilete de calatorie

Citeste mai mult

  Rezultate evaluare dosare bursă de performanță semestrul I an universitar 2019/2020

Citeste mai mult

  Lista studentilor care nu au achitat taxele pentru disciplinele nepromovate semestrul I 2019-2020

Citeste mai mult

  Asociatia Bakery School Romania este in căutare de profesori in industria alimentară (panificatie) pentru un parteneriat in sistem dual .....

Citeste mai mult

  Miercuri, 16 octombrie 2019, FIA va sarbatori impreuna cu SC Mopan SA ziua internationala a alimentatiei.

Citeste mai mult

  Solina ROMANIA este in cautarea unui inginer pentru statia pilot de la Sintimbru, langa Alba Iulia.

Citeste mai mult

  Burse sem. I 2019/2020

Citeste mai mult

  Planificare grupe anul I 2019-2020

Citeste mai mult

  Situatia la inscriere pentru admiterea din septembrie 2019

Citeste mai mult

 Acte subventie cazare 2019

Citeste mai mult

 Ghid disertatie FIA 2018 - 2019

Citeste mai mult

 Ghid diploma FIA 2018 - 2019

Citeste mai mult

 Metodologia examenului de finalizare a studiilor - examenul de diploma